Från och med den 1:a juli kom den efterlängtade, nya lagstiftningen kring estetiska injektionsbehandlingar. Efterlängtad just därför att den stärker skyddet för dig som kund men ökar samtidigt kvalitén på oss som är verksamma inom branschen. Följande kriterier måste nu följas:

Kompetenskrav:

Endast legitimerade sjuksköterskor, tandläkare och läkare får utföra estetiska injektionsbehandlingar.

Betänketid för dig som kund:

Information kring din behandling vid konsultation ges senast 48 timmar innan behandling eller som längst får det gå 6 månader från konsultation till behandling. Detta för att du ska få den betänketid som krävs.

Kostnadsfri konsultation

Är du ny kund eller har det gått längre tid än 6 månader sedan du utfört din injektionsbehandling bokar du först en kostnadsfri konsultation hos oss.

Information och Samtycke

Konsultationen ger information kring behandlingens innebörd, väsentliga risker samt eventuella biverkningar.

Försäkring

Alla av Estetics kliniker har en patientskadeförsäkring.

Varmt välkommen till Estetic!
Kerstin Lundberg / grundare och ägare