NightLase™ är namnet på den laserbehandling mot snarkning som Estetic erbjuder. Behandlingen är skonsam och innebär varken kirurgi eller öppna sår vilket möjliggör att de flesta kan genomföra den. Resultaten kan variera beroende på din gomstruktur, vilken varierar från person till person. Detta diskuteras noggrant mellan dig och läkaren under den inledande konsultationen före behandlingen.

Du kommer att uppleva en intensiv värme under själva behandlingen. Det är denna värme som, under själva laserbehandlingen, får din vävnad att reagera.

Så här fungerar det

Snarkning orsakas oftast av en förslappad och mjuk gom, och det är just denna typ av vävnad som behandlas med laser. Laserljuset värmer vävnaden på ett precist och kontrollerat sätt, vilket möjliggör påverkan av de områden som bidrar till snarkningen. När vävnaden exponeras för laser drar den ihop sig, särskilt mottaglig är slemhinnorna i munnen som krymper extra mycket. Resultatet blir en stramning av vävnaden, vilket öppnar upp luftvägarna och minskar snarkningen. En positiv bieffekt av NightLaseTM-behandlingen är att personer som genomgått den även har visat en minskning av återkommande bakterieinfektioner i svalget.

Cirka tre behandlingar rekommenderas.

Pris per tillfälle 5 500:- (Läkares bedömning ingår i priset)
Ingår ej i PlusMedlemskapet då det är en medicinsk behandling.