Nu kan vi erbjuda behandlingar mot migrän på samtliga av Estetics kliniker. Cirka 3% av Sveriges befolkning lider av kronisk migrän. För de drabbade innebär detta, förutom ett omfattande lidande, nedsatt livskvalitet och arbetsförmåga.

Vår specialistutbildade läkare och sjuksköterska behandlar enligt PREEMPT.

PREEMPT-paradigmet riktar in sig på 7 muskelområden
31 injektionsställen är bestämda och ska injiceras med en specifikt 5 enheter på varje ställe (kallat “fixed-site, fixed dose”). Utöver dessa finns ytterligare 8 potentiella injektionsställen, enligt principen “följ smärtan”.

Läkemedel fås via recept och ingår i högkostnadsskyddet.

Här kan du läsa mer om vår migränbehandling »