Läkarbesök för:

Migrän

Migrän av kronisk art är något som 3% av Sveriges befolkning lider av. För många innebär detta, förutom ett omfattande lidande, nedsatt livskvalitet och nedsatt arbetsförmåga.

Nu finns det möjlighet för vuxna som lider av kronisk migrän att behandlas med Botulinumtoxin (vanligtvis kallat botox eller botoxin), ett alternativ när annan, förebyggande behandling, inte haft tillräcklig effekt. Behandlingseffekten börjar märkas inom en vecka och är som regel störst efter 4-6 veckor. Behandlingens effekt varar ca 3 månader och behöver sedan upprepas.

Botoxbehandlingen innebär att du får injektioner runt huvudet och i nacken. Behandlingen har få biverkningar och känns därför inte av de dagar du inte har migrän.

Ev behandling föregås alltid av en utredning hos vår specialistläkare. Behandlingen utförs endast i Umeå.
Botox fås via recept och ingår i högkostnadsskyddet.

Kostnad för behandling: 1 400 kr

Behandling var 3:e månad: 2 200 kr

Läs mer på Svenska Migränförbundets hemsida »

puff-lakare

BOKA TID

Eventuell behandling föregås alltid av en utredning hos vår specialistläkare. Pris för utredningen: 1 400 kr.

Telefonbokning:
090-77 22 61

Boka online »