Estetic erbjuder behandling mot migrän, kronisk migrän

Migränbehandling

Cirka 3% av Sveriges befolkning lider av kronisk migrän. För de drabbade innebär detta, förutom ett omfattande lidande, nedsatt livskvalitet och arbetsförmåga. En behandling påbörjas alltid med en utredning på kliniken i Umeå hos ansvarig Specialistläkare för att se dina förutsättningar där cirka 80% av de behandlade uppnår en förbättring.

Vid behandlingen injiceras minimala doser av läkemedlet på specifika punkter på panna, skalp och nacke. Målet med behandlingen är att minska symptom orsakad av migränhuvudvärk.

  • Förbättringen sker inte direkt efter behandlingen utan uppkommer efter 10 – 14 dagar
  • Effekten ökar efter varje behandling under år 1 och år 2
  • Behandlingen upprepas var 3:e månad

Vår specialistutbildade läkare och sjuksköterska behandlar enligt PREEMPT. Läkemedel fås via recept och ingår i högkostnadsskyddet.