Vaccinationer mot:

Hepatit A och B

Hepatit A

Hepatit A orsakas av ett virus som kan leda till inflammation i levern. Sjukdomen sprids främst via dricksvatten i länder med dålig dricksvattenshygien samt via livsmedel. Smittan kan även spridas från person till person. Blodsmitta är tänkbart.

Vad orsakar hepatit A och hur sprids det?

Hepatit A orsakas av ett virus som tillhör familjen Picornaviridae, vilket betyder litet RNA-virus. Den kan orsaka inflammation i levern, varvid patienten kan bli gul i huden (gulsot). Hepatit A-virus överlever länge i vatten och rumstemperatur. Hepatit A-virus utsöndras med avföringen och kan därigenom spridas via mat eller vatten som förorenats med avloppsvatten. Smittan kan spridas direkt från person till person vid mycket nära kontakt inom till exempel samma hushåll eller förskola, men smittan kan också spridas sexuellt. Barn upp till sju års ålder blir sällan nämnvärt sjuka trots att de smittats. De kan ändå länge utsöndra virus och utgöra en betydande smittrisk för sin omgivning.

Inkubationstiden är 2-6 veckor. Individen är smittsam 2 veckor före gulsot men inte mer än en vecka efter debut av gulsot.

Förebyggande åtgärder

Betydelsen av en god dricksvattenhygien kan inte nog understrykas vid resor till platser med sämre hygienisk standard. Hepatit A-virus dör vid kokning. Sjukdomen blir allvarligare om man redan har eller haft en leverskada. Vaccin rekommenderas ! Barn kan vaccineras från 6 månaders ålder.

Resmål där risker finns:

Europa: Högrisk i sydöstra Europa och Ryssland. Turkiet och söder och öster om medelhavet är smittländer. Afrika. Syd och mellan -Amerika. Sydostasien som Thailand och Östra Asien. Invandrare bosatta i Sverige som hälsar på i hemlandet.

Hepatit  B

Hepatit B orsakas av ett virus och smittar via blod och sexuellt umgänge. Riskområden är bland annat Afrika, Asien och Sydamerika. Smittan finns bland människor i hela världen. 2 miljarder människor har eller är infekterade. 350 miljoner är bärare. Ca 500 000 dör varje år av levercancer till föld av Hepatit B.

Vad orsakar hepatit B och hur sprids det?

Hepatit B-virus infekterar enbart människor. Viruset omges av ett hölje – HBsAg. Innanför detta hölje finns andra markörer, till exempel HBeAg och HBcAg. Vid infektion och eventuellt senare sjukdomsläkning går det att påvisa dessa markörer eller deras motsvarande antikroppar, och det uppkomna mönstret avslöjar om patienten läker ut sin infektion totalt eller går över i en kronisk sjukdomsfas med låg eller hög smittsamhet.

Hos en smittsam patient finns smittämnet i blodet och flera andra kroppsvätskor. I västvärlden sprids hepatit B-virus främst genom orena injektionsnålar eller genom samlag med en person som är smittbärare. Smittan kan också överföras om blod från en smittsam person hamnar på skadad hud eller på slemhinnor exempelvis ögat, eller om man sticker sig på orena injektionsnålar.

I andra delar av världen är det vanligare att smittan sprids från mor till barn i samband med förlossningen eller mellan barn i småbarnsåldern. En person med en akut hepatit B-infektion är höggradigt smittsam, liksom vissa kroniska smittbärare. Inkubationstiden är oftast 2–3 månader.

Vilka bör vaccineras?

Vuxna och barn som ska resa och är riskpatienter pga annan sjukdom. Vårdpersonal (ex sjukhuspersonal, tandvårdspersonal, labbpersonal, förskolepersonal).

För att se samtliga priser, vänligen besök denna sida »

Inför vaccination boka tid hos vår läkare här på plats i Umeå. Bor du i Skellefteå så boka telefontid med vår läkare för ordination.

Bli medlem hos Estetic

BLI PLUS MEDLEM!

Som medlem betalar du en summa per år för att i gengäld få kraftigt rabatterade priser på utvalda behandlingar
under hela året.

Läs mer här »