Behandlingar Ansikte:

Behandlingar hår:

Behandlingar kropp:

Behandlingar hud:

Före- och efterbilder

Bild före och efter 8 veckors behandling med Z Wave Zimmer.

Bild före och efter 8 veckors behandling med Z Wave Zimmer.

Bild före och efter 8 veckors behandling med Z Wave Zimmer.

Oretuscherade foton av en patient tagna före och efter 3 behandlingstillfällen med BELKYRA®. Patienten genomgick ingen betydande viktförändring mellan behandlingens inledning och avslutande.

Oretuscherade foton av en patient tagna före och efter 3 behandlingstillfällen med BELKYRA®. Patienten genomgick ingen betydande viktförändring mellan behandlingens inledning och avslutande.

Oretuscherade foton av en patient tagna före och efter 3 behandlingstillfällen med BELKYRA®. Patienten genomgick ingen betydande viktförändring mellan behandlingens inledning och avslutande.

f-e_laser
Hårborttagning med hjälp av Candelas Alexandritlaser.

thermage_coll-1
Thermage/ Thermacool